REKABETİN DEĞİŞEN YÜZÜ ISO 9000 VE ISO 14000

REKABETİN DEĞİŞEN YÜZÜ ISO 9000 VE ISO 14000

 

  1. yüzyılın son çeyreğinden itibaren yaşanan gelişmelerle tüm dünya bütünleşme sürecine girmiş ve bunun sonucunda dünya rekabetin ve kalitenin önem kazandığı tek bir Pazar haline gelmiştir. Artan rekabet ile birlikte bu pazarda kendine bir yer edinmek ve ayakta kalabilmek için işletmeler sağladıkları mal ve hizmetleri, diğerlerinden farklılaştırmak ve üstün kılmak zorunda kalmışlardır. Kaliteli ürün ve hizmetleri, kabul edilebilir fiyatlarla pazara sunan işletmeler başarılı olmuşlardır.

Günümüzde kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek amacıyla bazı yöntemler önem kazanmaya başlamıştır. Belirli bir kalitenin elde edilmesini, sürekliliğini ve bu kaliteli üretimin kullanım-kontrol bakımından garanti edilebilmesi içim izlenilecek yöntemlerin genel çizgilerini açıklayan ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri bunlardan öncelikli olanıdır. Kalite yönetimi konusunda bir sistem yaklaşımı getiren bu standart şirketlerin rekabet üstünlüğü, kaliteli üretim ve uluslar arası pazarda bir garanti sağlamaktadır. Bu normlarda çalışmamanın sonucu uluslar arası pazara açılamama ve rekabet edememedir. Bu şekilde hareket eden firmalar gittikçe iç pazarı da kaybetmeye başlayacaklardır. Bu normları uygulayan, geliştirici faaliyetleri sürekli olarak düşünen, planlayan ve sonuçlarını uygulayan işletmeler değişen ve gelişen uluslar arası pazarda yerlerini alacaklardır. Aksi durumda işletmelerin arenayı kaybetme yazgısının var oluğu unutulmamalıdır.

Dünya ticaretinde çevre faktörlerinin getirdiği kurallar gün geçtikçe artmakta ve tükenen doğal kaynaklar korunmaya çalışılmaktadır. Çevresel masraflar ve vergiler firmaların rekabet edebilirliğini etkileyebilir. Bu noktada ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri ön plana çıkmıştır. ISO 14000 standartları genel bir standart olup, her tip ve büyüklükteki organizasyonlarda uygulanabilir niteliktedir. ISO 14000, çevreye verilen zararların önlenmesini hedeflemektedir. ISO 14000 standardı, işletmelerin hammadde kullanımlarını, üretimlerini, işlemlerini ve çevreye bıraktıkları zehirli atıkları kontrol altına almayı gereklilik haline getiren bir standarttır. Bununla birlikte bu belgenin özünü benimsemiş olan işletmelerin gerek toplumsal gerekse ekonomik açıdan büyük getiriler sağlama şansı oldukça yüksektir.

İşletmeler uluslar arası piyasalarda iş yapabilmek için çevre yönetimi ile ilgili bu standartların işletmelere kazandırdıkları rekabet gücünü kullanabilmektedirler. ISO 14000 çevre yönetim sistemi yalnızca yeşile duyulan özleme uzana bir yol değildir. İşin bir de ekonomik ve ticari boyutu bulunmaktadır. 2000’li yıllarda dünya liginde rekabet etmek isteyen, işletmelerin ISO 14000 standartlarına dört elle sarılmaları gerekmektedir. Ancak bu sayede işletmeler varlıklarını sürdürebilecekler ve gün geçtikçe büyük birer marka haline gelebileceklerdir. İşletmelerin ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemleri konularında bilgi alabilecekleri kurumların web adresleri aşağıda verilmiştir:

http://www.tse.org.tr/

http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage

http://www.who.int/

http://www.archimac.org/JAS/JAS2000/JAS02_02.spml

http://www.kaliteofisi.com

http://www.kalitenet.com/kalitenet/iso_14000.asp

http://www.dtm.gov.tr/ihr/dvyardim/cevreuygulama.htm

http://www.igeme.org.tr/TUR/sss/Bolum_XIV.pdf